AVDM grond- weg- en waterwerken

Werkzaamheden

 

 

 

 

Groenvoorziening

         - maaien van gazons, sportvelden en bermen 

           - slootonderhoud

           - planten van bomen

           - bomen zagen

           - verwijderen van oude beplanting

      

 

 

 Weg werkzaamheden

           - aanleg van bestrating

           - aanleg nieuwe wegen

           - aanpassingen bestaande wegen

           - kolken plaatsen en aansluiten

           - riolering aanleggen

           - ingraven van leiding werk

                                                                                                                                      


 

 Bouwrijp maken

           - bouwrijp maken voor woningen 

           - bouwrijp maken voor landbouw en kassenbouw


Sportvelden

          - aanleg sportvelden

          - onderhoud sportvelden

          - reconstructie golfbanen  


Water werk

          - verwijderen oude beschoeiing en damwanden

          - plaatsen nieuwe beschoeiing en damwanden          

          - dammen en duikers plaatsen 

          - sloten graven en dempen